BLENDED LEARNING

Az elmúlt években a képzési oktatási elméletek is forradalmi átalakuláson mentek keresztül az informatikai fejlődésnek köszönhetően. Az interaktív táblák, a számítógépek, a hordozható számítógépek és az okos telefonok széleskörű elterjedése és alkalmazása, különösen azokban a korcsoportnál, mely programunkban a célcsoport szerepét tölti be, újabb kihívást állít a hagyományos képzési formákkal szemben. A szakköri képzés egy hatékony módszer az azonos érdeklődésű tanulócsoportok speciális tudásigényeinek kielégítésére. Ám annak hagyományos formája, az iskolai foglalkozásokat követő „különóra” nem népszerű napjainkban. Sem a hallgatók, sem a tanulók számára nem vonzó megoldás. Az általunk kínált megoldásnak úgy kell a mérnöki képzéseket népszerűsíteniük, hogy a tartalom és a forma kielégítse mind a tanulók, mind az egyetem elvárásait. Ennek a módja lehet távoktatási forma, vagyis olyan tananyag és szolgáltatás, amelyben a tanulók tértől és időtől függetlenül hatékonyan sajátíthatják el az ismereteket. Ha azonosítjuk a távoktatást az elektronikus tanulással, akkor az e-learning definíciója: „Az e-learning, olyan számítógépes hálózaton elérhető nyitott – tér- és időkorlátoktól független – képzési forma, amely a tanítási - tanulási folyamatot megszervezve, hatékony, optimális, ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a tananyagot és a tanulói forrásokat, a tutor-tanuló kommunikációt, valamint a számítógépes interaktív oktatószoftvert, egységes keretrendszerbe foglalva, a tanuló számára hozzáférhetővé teszi (Forgó, 2002).” Ezt célszerű kiegészíteni más formai és módszertani lehetőségekkel, mely így egy vegyes típusú, azaz blended learning módszert eredményez. Ez a módszer már túlmutat az osztálytermen, hiszen formális és informális, technológiára alapozott és emberközpont, egyéni és társasági, irányított és felfedezés orientált.